top of page

בקשת חברות

הפוך לחבר בקהילה יהודית ליברלית חסידית צעירה ותוססת שלא דומה לשום קהילה אחרת בעולם.

מי רוצה, יכול, צריך?

כל מי שמזדהה כיהודי או שיש לו קשר הדוק עם היהדות יכול להגיש בקשה לחברות.* 

מידה אחת מתאימה לכולם, או מה?

אתה יכול להיות חבר פעיל (מה שנקרא "מלא") או חבר תומך איתנו. הכל תלוי עד כמה אתה רוצה להיות קרוב לחיי הקהילה.

אתה בוחר!

אנו ממליצים על תרומה חודשית של 1% מההכנסה ברוטו לכל החברים, אך לפחות 10 אירו. ניתן לבקש חריגים מהדירקטוריון.

moshe blue circ 400 simple.png

משה ד' בארנט, יו"ר הדירקטוריון

אני לא רוצה להקים מובלעת ישראלית, אלא להיות חלק מהחברה העירונית של דרזדן. אני יכול לעשות את זה כאן!

avery blue circ 400 simple.png

אייברי גוספילד, מנהל הפסטיבל

אני עדיין לא מרגיש זקן, אבל זה נהדר שיש כל כך הרבה צעירים סביבי. כך צריכים להיות חיי הקהילה.

kai blue circ 400 simple.png

Dr. Kai Lautenschläger,
Arzt

כאן אני יכול לפתח ולחיות את היהדות שלי כמו שאני מרגיש אותה.

bottom of page